Mål med uppfödningen

Här på Lövhaga föder jag upp dvärgvädurar i färgen zobelsiames blå. Syftet är i första hand utställning fär avel, men säljer kaniner till kel då linjerna de präglas av ett fint temperament. 

Uppfödningen hålls i en liten regi för att min tid ska räcka till en bra skötlsel och levnadsstandard för kaninerna. 

De individer jag vill få fram från min uppfödning ska vara trygga med bra temprament. En självklarhet är välmående och friska djur. Tar aldrig kull om jag inte känner att avlesdjuren känns rätt. 

Dela den här sidan