7. feb, 2017

Ändring i kullplanering

Vill informera om att jag har gjort ändring i kullplaneringen. Kommer att ta kull på Noblesse och Smutten först. Syftet är att jag vill se om Smutten bär på det brokade anlaget då jag inte vill sammansätta två brokade anlag. Om man gör det är det risk att det blir vitscheck på ungarna. Vitscheck innebär att ungarna får dubbel uppsättning utav brokning. Det är inte bra för ungarna. Du kan läsa mer om detta på  http://kaninmagazinet.se/2012/march/vitscheck.html

Antingen har Smutten ärvt anlaget från sin pappa som är wienertecknad enfärgad, eller så har han ärvt sin mammas anlag, japan brokad wienertecknad. Vit blåögda kaniner ( som Smutten är ) bär dolt på färger i sitt anlag. Genom att ändra i kullplaneringen kan jag se vilket anlag Smutten bär på och utesluta eller se om han bär på brokning. Bra va!? 🙂

Du kan även läsa mer om vit blåögd på www.kaninmagazinet.se  

Dela den här sidan